Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  
Här hittar du våra produkter, klicka på respektive ikon för att få mer information.
Prislista
ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.
ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.
ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.
LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.
LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.
Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.
Export Garmin. Exportera Dina skogsbruksplaner till Garmin GPS, antingen bara skogsbruksplans kartan eller tillsammans med andra bakgrundskartor, ex Friluftskartan.
ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor
ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se