Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

Fältapplikation (faktablad)

Fältapplikation (manual)

:: Forest Handy Man

Ta med Dig Skogsbruksplanen ut i skogen!

Beståndsregister och karta med en enkel knapptryckning från Din dator till Din PDA (kräver operativsystemet Pocket PC).

Uppdatera Dina beståndsvärden på plats, redigera Din karta om så krävs.

En enkel knapptryckning och Du har de uppdaterade värdena tillbaks i Din dator.

Stöd för digitala ortofoton som bakgrund (tif och jpg format)

Stöd för GPS i realtid.

Det perfekta sättet att ajourhålla sin Skogsbruksplan !

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.

 

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.

 

ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.

 

ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.

 

LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.

 

LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.

 

ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor

 

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

 

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se