Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  
ForestPris

:: Prislistehanterare

ForestPris är ett program för registrering och analys av timmerprislistor. I ForestPris kan de flesta timmerprislistor beskrivas på ett enkelt sätt. Genom att jämföra värdet av en stocknota mot olika prislistor kan skillnader i prislistornas uppbyggnad enkelt upptäckas och förklaras. Grafiska kurvor används för att underlätta analysen av prislistan.

ForestPris används vidare för att registrera prislistor som sedan kan användas för rotpostvärdering ( ForestTax ).

 

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.
ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.
ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.
LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsbruket
Forest Handyman. Ett modernt GIS system för skogsbruket
ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor
ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt
ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se