Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

Förvaltnings paketet (faktablad)

LandInfo Forest Steg för Steg (manual)

:: Landinfo Forest

 

LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.

 

ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.

 

ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.

 

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.

 

LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.

 

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.

 

ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor

 

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

 

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se