Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  


ForestMan AB i Perstorp tillhandahåller programvara och tjänster för skogsbruket sen mer än 30 år tillbaks i tiden.

Vi levererar vårt kunnande till alla från små skogsägare till stora förvaltningar.


 

 

Senast uppdaterad: 2021-03-05

>>

 

 

 

 

ForestMan släpper version 1.1 av ForestHandyMan för Android.

Fortifikationsverket uppgraderar från Forest Resource Plan till LandInfo Forest. För arbeten i fält används ForestHandyMan på Android plattformen.

Högestad & Christinehof Förvaltnings AB uppgraderar från Forest Resource Plan till LandInfo Forest. För arbeten i fält används ForestHandyMan på Android plattformen.

ForestMan släpper version 1.1 av Export Garmin. Skogsbruksplanens karta exporteras tillsammans med de viktigaste beståndsvärdena till Garmin GPS med bibehållet manér. Export Garmin klarar även att exportera flera planer tillsammans med ex Friluftskartan som bakgrund.

ForestMan släpper v1.3 av ForestHandyMan. Med bla Brandels volymfunktioner samt kommunikation med pcSKOG v1.7. Hanterar även årtal vid åtgärd.

ForestMan släpper v3.1 av Forest Resource Plan. Klarar XP, Vista och Windows 7.

Statens Fastighetsverk väljer LandInfo Forest som GIS plattform.

ParkHandyMan i full drift på Flens kommun - se Nyhetsarkiv.

Ljungby kommun beslutar sig för LandInfo Park för planering och administration av park-förvaltningen.

Skurups kommun beslutar sig för LandInfo Park för planering och administration av park-förvaltningen.

Danska försvaret köper LandInfo Forest

ForestHandyMan försedd med modul för provyte-hantering samt sömlös hantering av bildbakgrund.

ForestHandyMan försedd med modul för insamling av fältdata för att kunna göra naturvärdesbedömning enligt Skogsbiologernas koncept.

   
>> Nyhetsarkiv

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se