Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se

   

Personal

Återförsäljare

ForestMan grundades som enskild firma 1981 av Jonas Hedberg och blev AB registrerat 1982. Jonas Hedberg är idag åter ensam aktieägare.

ForestMans målsättning och affärsidé är att vara banbrytande inom området skoglig informationsteknologi.


Verksamheten idag är koncentrerad till utveckling av programvara för skogsbruket. Andra viktiga bitar är digital kartframställning, indelning/värdering, samt i allt större grad utbildning.
Viktiga årtal
 
1982 ForestMan AB - Skogsbruksplan för PC skrivet i operativ systemet OS8. Indelning och värdering. Ingen försäljning av programvara.
1985 Övergång till MS-DOS och programspråket Basic. Försäljning av programvaran börjar. Fortsatt indelning, ajourhållning och värdering.
1987 Samgående med ForestData, Lennart Ruder. Programutbudet utökas med RPV, ett program för uppskattning och värdering av rotposter.
1989 Samgående med Kart & Datakonsult AB, Åke Åkesson. Programutbudet utökas med ForestView, presentation av digitala kartor, samt ForestPCMapper, digitalisering och redigering av digital information.
Successiv övergång från Basic till programspråket C.
1990 Programvaran börjar säljas via återförsäljare.
1992 ForestMan Skogsplanerings-System. De olika delarna i programutbudet integreras.
1993 Successivt påbörjas övergång till objektorienterad programkod (C++).
1996 Arbete med att överföra hela programutbudet till Windows-miljö påbörjas.
1997
(juni)
Beta-version av skogsbruksplan för Windows 95/NT (32-bitars kod).
2000 ForestMan AB köps av Cartesia Informationsteknik AB, Lycksele. Den skogliga verksamheten bedrivs från kontoret i Perstorp.
2001 Utveckling av LandInfo Forest, ett modernt GIS system för skogsbruket, tar fart.
2004
(sept)
Jonas Hedberg köper tillbaks ForestMan och blir åter huvudägare.
2005
(juni)
Programutbudet kompletteras med Pocket PC applikation för fältarbete, karta och beståndsdata. Forest Handy Man
2006
Import/Export stöd av ett stort antal olika GIS data, som ex Lantmäteriets GSD data, Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, sumpskogar, naturvärden, m.m.