Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

 

Exportapplikation (manual)

:: Export Garmin

Exportera Din karta i Skogsbruksplanen tillsammans med de viktigaste beståndsvärdena. Kartan simulerar det utseende det har i ForestResourceplan. Perfekt för att orientera Dig i Din skog, eller som hjälpmedel vid jakt.

Exportera Din karta i Skogsbruksplanen tillsammans med andra bakgrundskartor, text Friluftskartan. Nu ser plankartan lite annorlunda ut eftersom vi måste utnyttja Friluftskartans manér.

 

Export Garmin. En applikation för export av skogsbruksplanens karta till Garmin GPS.

 

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.

 

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.

 

ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.

 

ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.

 

LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.

 

LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.

 

ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor

 

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

 

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se