Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

Rotpoststämpling (faktablad)

:: Forest Tax

I ForestTax beräknas volymer, utbyten och värden efter aktuell prislista på rotstående skog. Upp till 8 valfria trädslag kan bearbetas samtidigt. För varje trädslag finns möjlighet att ange bla trädslagsnamn, kuberingsfunktion (45 olika), typ av höjdkurva, barkserie, minsta och största diameter i valfria intervall och utbytesfunktion.

 

ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.

 
ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.  
ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.  
LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.  

ForestTax kan användas till totalstämpling eller cirkelytetaxering med valfri ytstorlek. Uppgifterna kan även användas för att enkelt ajourhålla ett beståndsregister. Med hjälp av vår nya

LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.

 

överföringsstandard ( GTD ) kommunicerar ForestTax enkelt med många olika typer av dataklavar och fältdatorer.

ForestMan har tecknat ett centralt avtal med Skogsstyrelsen om nyttjanderätt av ForestTax inom skogsvårdsorganisationen.

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.

 

 

Bildskärmar och utskriftsexempel

ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor

 
 

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

 

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se