Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

Skogsbruksplan (faktablad)

:: Forest Resource Plan

FRP används för att registrera, lagra och ajourhålla skogliga bestånds-data. Resultatet av sammanställningar från dessa bestånds-data presenteras i form av skogsbruksplaner av varierande ambitionsnivå och omfattning. Olika typer av tillväxtfunktioner, prioritetsnivåer, utskrifter och intensitet av indata mm finns för att möta varierande användarkrav och användningsområden.

FRP bildar underlag för det årliga budgetarbetet vid skogsförvaltning. Den skogliga databasen är även avsedd att fungera vid strategiska beslut vad avser den långsiktiga inriktningen av skogsbruket.

FRP är utrustat med omfattande kontroller avseende rimlighet, logik och gränsvärden (åldersklassvis) vid registrering eller import av beståndsdata. Med en speciell rutin kan man analysera register och få rapport om tillförlitligheten av innehållet.

FRP har inbyggd manual, antingen direkthjälp eller via index över de olika hjälpavsnitten.

FRP ger möjlighet att direkt utvärdera resultatet av zon-indelning av skogsinnehav. Skillnader i tillgängliga tillväxt- och avverknings-nivåer då skogen klassas som exempelvis produktionsskog, tätortsnära eller kvartersnära kan omedelbart analyseras.

FRP har en karta med direkt kontakt mot registret. Naturligtvis kan Du lägga in skikt för Naturvård, Jakt, eller annan för Dig intressant information. Flygbilder och andra bakgrundskartor är enkelt att koppla in. Skriv ut skogsbruksplan med fotobakgrund på ett professionellt sätt.

FRP har speciella registreringsfält för att tillgodose kraven på miljöanpassade "gröna skötselplaner."

Bildskärmar och Utskriftsexempel !

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.

 

ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.

 

ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.

 

LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.

 

LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.

 

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.

 

ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor

 

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

 

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se