Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

Det händer en hel del ....
Datum  Händelse
2012-08-01

Fortifikationsverket påbörjar konvertering av blandat FRP och pcSKOG GIS data till LandInfo Forest.

2012-09-01

Högestad & Christinehof Förvaltnings AB uppgraderar från FRP till LandInfo Forest.

2011-12-01

Jönköpings kommun satsar på ForestResourcePlan för hela sitt skogsinnehav.

2011-08-01

Orsa Besparingsskog bland de första att utnyttja Lantmäteriets laser scannade data för att uppdatera sin skogsdatabas i LandInfo Forest.

2010-06-01

Orbicon A/S hjälper stora danska skogsägare, b.l. kommuner, att hosta deras skogsdatabaser via en server där programvaran LandInfo Forest ligger installerad.

2009-10-01

Statens Fastighetsverk påbörjar konvertering av gammalt GIS-system (BASS) till LandInfo Forest.

2009-08-01

Skurups kommun börjar använda LandInfo Park som GIS plattform för sin parkskötsel.

2009-03-01

Lennart Ruder, som var med och byggde upp ForestMan mellan åren 1986 och 2000, är åter med som konsult och medarbetare. Han kommer närmast från Skogsstyrelsen där han anställdes 2002.

2009-02-15

Sperlingsholms Godsförvaltning börjar använda LandInfo Forest vid arbetet med sin nya skogsbruksplan.

2008-01-01

Ljungby kommun lämnar Geosecma och använder LandInfo Park som GIS plattform för sin parkskötsel. Primärkartan, fastighetskartan samt andra bakgrundskartor ligger online via nätet mot Metrias tjänst GeoAssistans.

2007-10-01

Danska Försvaret beslutar sig för LandInfo Forest som GIS plattform för förvaltning av alla sina landområden.

LandInfo Forest körs på en central server med Hedeselskabet som host ansvarig. Via Citrix får 35 användare inom Danska försvaret tillgång till samma information. Systemet är anpassat för att tillåta 5 samtidiga användare.

2007-08-01

Flens kommun först ut med anpassningen av ForestHandyMan till ParkHandyMan.

Applikationen ligger i en Trimble GeoXT från Forest it Design och tillsammans med blåtands-uppkoppling till en 3G telefon för mottagning av SWEPOS korrektionsdata uppnår en mycket nöjd Ulf Nyberg en noggrannhet ner mot 3 dm.

2006-11-01

Fortum Distribution utnyttjar med små förändringar LandInfo Forest och ForestHandyMan för att inventera och analysera skogen längs sina kraftledningar.

LandInfo Kraft ser dagens ljus!

Arbetet bedrivs tillsammans med SWECO som en del av projektet "Säkra Nät"

ForestMan anpassar ForestHandyMan för att tillgodose de särskilda krav som kraftbolagen ställer på en effektiv fältapplikation.

2006-05-10 Växjö Stift väljer ForestTax för att hantera sina omfattande rotpoststämplingar.
2006-04-20 Foran Sverige AB satsar på LandInfo Forest i kombination med Forest Handy Man för att bättre kunna leverera indelningstjänster till sina kunder.
2006-02-20 LandInfo Forest anpassas till Cartesias Solen v6.0
2006-02-01 Hargs Bruk AB tar kopplingen LandInfo Forest / VSOP (WM-data) i bruk för sin operativa planering av avverkningen.
2006-02-01 Skellefteå kommun satsar på LandInfo Park.
2006-01-01 Halmstad kommun satsar på Forest HandyMan och LandInfo Forest.
2005-12-01 AB Höglands Såg och Hyvleri (Övik) satsar på LandInfo Forest.
2005-09-01 Flens kommun satsar på Landinfo Park.
2005-10-01

Gustafsborgs Säteri AB börjar använda kopplingen Alwin/MapInfo.

Kartmodulen används både på kontoret och i lastbil/avverkningsmaskin. Kommunikation från kontoret till resp. maskin och tillbaks över Internet.

2005-08-01 Svenska Skogsplantor (Leif Persson, Krogsered) först ut med att använda Forest Handy Man. Framförallt visade den sig vara ett ovärderligt hjälpmedel för att uppskatta stormskador i fält.
2005-06-01 Lansering av Forest Handy Man v1.0
2005-02-01 Danska vägverket satsar på LandInfo Base för att att underhålla mark områden utmed sina vägar. Ett projekt som drivs tillsammans med Hedeselskabet, Danmark.
2004-12-10 Åtvidabergs kommun satsar på LandInfo Park
2004-09-01 ForestMan AB ansvarar sedan 2004-09-01 för delar av Cartesias skogliga programutveckling och support.
   
   
   
   

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se