Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

ForestHandyMan

Utvecklingsarbeten på gång

Projekt

Export/Import av data från TimberTrack.

Utveckling och åtgärdade buggar (ett urval)
Datum Avsnitt Förklaring
2009-10-01 ForestHandyMan ver 1.3
2009-09-01 Fältarbete Möjlighet att ange årtal vid åtgärdstidpunkt i arbete med pcSKOG planer.
2009-07-01 Fältarbete Rutin för att enkelt "Slutavverka" vid ajourhållning - Skapa K1
2009-06-01 Kommunikation Import/Export anpassad till pcSKOG v1.7 build 814 (2008)
2008-12-15 Fältarbete Uppgifter om särskilt skyddsvärda träd - LandInfo Forest
2008-05-01 Fältarbete

Skogsbiologernas schema för bedömning av naturvärden som underlag för certifiering enligt FSC och PEFC.

Kompletta "blanketter" för Boreal, Hemiboreal och Nemoral zon ligger i handdatorn. Naturpoängen räknas ut med automatik efter ifylld "blankett".

2007-12-15 Kommunikation Beta version av modul för Export/Import av kart- och attribut data från TimberTrack.
2007-12-01 Fältarbete Medelvärde av provytor genererar volym i beståndet. Näslunds mindre volymfunktioner.
2007-10-01 Fältarbete

FHM försedd med särskild hantering av provytor. Diameter, grundyta, höjd, stammar samt ålder redovisas med kontinuerligt medelvärde och standardavvikelse. Man kan närsomhelst uppdatera beståndets medelvärde, uppdatera provytorna - lägga till, ta bort värden. Se även fältarbetsmanualen.

Samtliga provytor för samtliga bestånd följer med tillbaks vid överföring från FHM till den stationära datorn. Kan ligga till grund för dokumentation av fältarbetets intensitetsnivå.

2007-10-01 Raster bilder (JPG)

Särskilt arkiv för hantering av sammansatta raster-bilder (se kontinuerliga tabeller i MapInfo eller ECW-hantering i ArcView).

FHM hanterar själv inläsning av den bildbakgrund som överenstämmer med den aktuella geografiska positionen.

Olika zoom-nivåer skapar olika bild-upplösning för snabbare visning och mer effektivt minnes utnyttjande.

2007-08-01 Kommunikation Komplett modul för kommunikation med LandInfo 1.6. Fullständig redigering av både karta och beståndsdata.
2007-06-30 GPS Separat GPS hantering för bättre följsamhet i kartan.
2007-06-01 Kommunikation Komplett modul för kommunikation med pcSKOG. Fullständig redigering av både karta och beståndsdata.
2007-05-01 GPS

Anpassning till Trimbles GeoXT för nerläsning av SWEPOS korrektions data via GPRS och mobil uppkoppling. Noggrannhet ner till 0,25m.

2007-04-15 Databas

Särskilt formulär till LandInfo Park. För inventering av lekplatser, parkmiljöer, m.m. Flens kommun pilot projekt.

2007-03-01 Databas Geografisk attributhantering för både ytor, linjer och punkter.
2007-02-01 Databas Anpassning för inventering av kraftledningsgator - LandInfo Kraft. Fortum Distribution pilot projekt.
2007-01-01    

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se