Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

LandInfo Forest

Utvecklingsarbeten på gång

Projekt

Förstudie av LandInfo Forest / ArcView version.

Utveckling och åtgärdade buggar (ett urval)
Datum Avsnitt Förklaring
2007-06-01 Export/Import Brygga mellan Cartesias Timber Track och LandInfo Forest för input i avverknings-planering
2007-06-30 FHM / System Utökning av antalet skikt som exporteras till Forest Handy Man
2007-05-01 Ajourhållning

Särskild modul för registrering av ajour-hållningsdata. Utrymme för utfall sortimentsvis samt kostnader uppdelade på valfria resurser, ex skotare och skördare.

Automatisk uppdatering av gallringsförråd.

Automatisk justering av slutavverknings-bestånd till kalmark.

2005-10-15 FHM / System Release av Forest Handy Man ver 1.1.
2005-10-01 FHM / System Forest Handy Man klarar även Windows CE

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se