Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

:: Utbildning i ForestMan programvara

  • ForestResourcePlan, ForestValue

  • LandInfo Forest, LandInfo Park

  • Forest Handy Man

  • ForestTax, ForestPris

  • ForestPCMapper

 

 

Ytterligare information:

Jonas Hedberg, Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-35041 Fax
0435-35835. 
kurser@forestman.se

Skogsmästarskolan, SLU

Gun-Britt Nähr-Sandström, Box 43, 739 21 SKINNSKATTEBERG,
0222 - 455 15
smsk@slu.se

För att tillfredställa intresset från vår växande kundkrets att kunna utnyttja programvaran optimalt kommer ForestMan att börja med regelbunden kursverksamhet. Utbildningen kommer att vara en kombination av att rätt hantera skoglig information samt förmå utnyttja programvarans möjligheter på bästa sätt. Som vid alla utbildningsträffar utgör tillfället att träffa andra människor med samma intresse och få utbyta erfarenheter en stor del av behållningen.

För att försöka anpassa nivån på utbildningen till olika typer av användare kommer vi att sikta mot fyra kategorier: privata markägare, personer med inriktning på förvaltning, professionella planläggare/konsulter samt professionella kartritare. Kurserna kommer att bestå i grundkurs (GK) samt fördjupad kurs (FK). Naturligtvis kan det förkomma överlappning i utbildningsmaterialet.Kurser kommer att anordnas dels i anslutning till vårt huvudkontor i Perstorp, dels i samarbete med Skogsmästarskolan, SLU, i Skinnskatteberg. ForestMan anordnar på begäran även företagsanpassad utbildning.

:: Intresseanmälan

Nedanstående formulär kan användas för att anmäla sitt intresse för att deltaga i kurs.

Program:
Användare
Nivå
Företag:
Avdelning:
Namn:
Adress:
Post adress:
Telefon:
E-postadress:
Fritext
Ja, tack. Sätt upp mig på er email-lista

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se