Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

:: Digitalisering

Nästan all information idag är lägesbunden. För att kunna utnyttja programvaror som bygger på digitala kartor krävs att grunddata läggs in på korrekt sätt. Att digitalisera skogskartor kräver god teknisk utrustning, stort kunnande och förmågan att kunna "tolka" underlagen som killarna i fält levererar. Skapandet av digitala skogskartor sker i nära samarbete med de många indelare som vi arbetar med. Idag kommer underlag från hela Sverige. Det analoga materialet (fältkoncept) förvandlas till digitala kartor som sedan returneras via mail för korrektur av respektive indelare.

Tidigare har det varit frågan om nydigitalisering - nu börjar ajourhållning av första generationens digitala kartor flöda in. Stormen Gudrun bidrar i hög grad till behovet av ajourhållning.

ForestMan har diggat skogskartor i snart 20 år.

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se